Orlovská 791/40
713 00
Ostrava - Heřmanice
Autoservis TRANSEXPRESS
Home       Profil firmy       Reference       Kontakt       Kde nás najdete?

Bourali jste?


Odtahová služba: Mobilní   776 52 52 52
Servisní vozidloMobilní   776 52 52 52
Pojistné událostiTelefon   596 10 19 37


Jak vyplnit formulář
ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ?
Bourali jste?


Prvním lednem letošního roku se v otázkách ohlašovací povinnosti u dopravní nehody mnohé změnilo. Účinná je totiž novela zákona o silničním provozu provedená zákonem č. 274/2008 Sb.

Policii ČR nebudeme již k dopravní nehodě volat v následujících případech:
 • Škoda na některém z vozidel (škody na vozidlech se nesčítají!) včetně přepravovaných věcí nebude zjevně převyšovat limit 100 000 Kč.
 • Nedojde ke škodě – a to v jakékoli výši – na majetku třetí osoby (např. k poškození zaparkovaného vozidla, na přilehlé nemovitosti apod.)
 • Při DN nedojde k žádnému zranění či dokonce úmrtí.
 • Nedojde k poškození pozemní komunikace či ke zničení nebo poškození její součásti nebo příslušenství (např. dopravní značka, svodidla).
 • Nedojde k poškození obecně prospěšného zařízení (např. sloup pro telekomunikační potřeby či pro přenos silového napájení, přejezdové zabezpečovací zařízení) nebo životního prostředí (únik provozních kapalin z vozidla).
 • Pokud po DN budeme sami schopni (bez vynaložení nepřiměřeného úsilí) obnovit plynulost provozu na pozemní komunikaci.


V praxi to pro řidiče znamená, že při dopravní nehodě budou sami muset poznat, o jak velkou škodu jde a nevolat policisty k havárii, kde není jejich účast nutná.

Převratnou změnou je i to, že policii není nutné volat v případě, kdy půjde o škodu na vozidle, které sice je v majetku třetí osoby (např. leasingové společnosti, zaměstnavatele, jiného člena rodiny), ale jehož řidič měl na nehodě účast.

Důležitou povinností však ze strany zúčastněných řidičů je, že si vzájemně prokáží totožnost a vyplní a zároveň souhlasným podpisem stvrdí, kdo DN zavinil. Zákon sice nestanovuje formu, ale obsah všech důležitých položek, které odpovídají tiskopisu s názvem „Záznam o dopravní nehodě“ (jinak nazývaný „euroformulář“). Pokud by některý z aktérů nehody odmítal tento doklad vyplnit nebo nechtěl druhému účastníku ukázat občanský průkaz či řidičský průkaz, pak je na místě policii zavolat, neboť odepřením sepsat záznam o nehodě se účastník dopravní nehody dopustí přestupku.

Z uvedeného vyplývá, jak je důležité vozit s sebou zmíněný doklad o průběhu DN – euroformulář. Kopie jsou určeny pro účastníky DN, originál je pro pojišťovnu k vyřízení škody. Při vyplňování formuláře si dávejte pozor zejména na vyplnění v bodů 5, 8, 9 a 15. Důležité je také zajištění svědků v případech, kdy se názor účastníků DN na její zavinění liší. Vhodným doplněním formuláře DN je fotodokumentace místa nehody.

Škodu uplatňuje ten, který DN způsobil. Při oznámení nehody své pojišťovně nezapomeňte uvést, kde a kdy by mohlo být vozidlo prohlédnuto odborníkem, který přijde ohodnotit výši škody na autě. Pokud je vinna oboustranná, budou škodu likvidovat pojišťovny obou účastníků. Pro ohlášení škodní události budete potřebovat číslo své pojistné smlouvy, údaje o účastnících DN, osvědčení o technické způsobilosti vozidla (OTP) a řidičský průkaz.

Pokud výši škody špatně odhadnete a zavoláte policii v domnění, že jde o škodu vyšší než stanovený limit 100 000 Kč, zbytečný výjezd policie nebudete hradit.

V případě dopravní nehody v zahraničí můžete využít služeb některé z kanceláří v zemi, kde došlo k nehodě. Jejich adresy a telefonní čísla jsou uvedeny na zadní straně zelené karty. Při nehodě na území ČR zaviněné cizím státním příslušníkem kontaktujte přímo pojišťovnu, u které je tento cizí státní příslušník pojištěn, pokud nemáte sjednáno havarijní pojištění.

Jak vyplnit formulář ZÁZNAM O DOPRAVNÍ NEHODĚ?

Formulář stahujte zde.
 1. Používejte jen jednu sadu formulářů pro 2 zúčastněná vozidla ( dvě sady pro 3 zúčastněná vozidla atd.). Není důležité, kdo formulář dodá a vyplní. Použijte propisovací tužku a pište tak, aby byly čitelné i kopie.
 2. Při vyplňování "Záznamu o dopravní nehodě" dávejte pozor na následující upozornění:
  • otázky v bodě 8 se vztahují na Vaše doklady o pojištění (číslo dokladu o pojištění odpovědnosti, zelené karty)
  • otázky v bodě 9 se vztahují k Vašemu řidičskému průkazu
  • označte přesně místo střetu (bod 10)
  • označte křížkem tu variantu (1-17), která se týká Vaší nehody (bod 12) a na konci uveďte počet Vámi označených políček
  • vyhotovte nákres nehody (bod 13 )
 3. Nezapomeňte uvést eventuální svědky nehody, jejich jména a adresy, zejména pokud se Váš názor liší od ostatních účastníků nehody.
 4. Podepište Záznam o dopravní nehodě a nechte jej podepsat i druhého řidiče . Jeden výtisk předejte druhému účastníkovi a ponechte si druhý za účelem předání Vašemu pojistiteli.
 5. Při oznámení nehody pojišťovně nezapomeňte uvést, kde a kdy by mohlo být vozidlo prohlédnuto odborníkem, formulář předejte bezodkladně příslušné pojišťovně.
nahoru
Spolupracujeme s pojišťovnou GeneraliSpolupracujeme s Českou PojišťovnouSpolupracujeme s pojišťovnou KooperativaSpolupracujeme s pojišťovnou Allianz


Autoservis TRANSEXPRESS (c) 2009-2016 Transexpress Intl. spol. s r.o., všechna práva vyhrazena

AUTOSERVIS

    >   MECHANICKÁ DÍLNA
    >   KAROSÁRNA
    >   ELEKTRO OPRAVY
    >   DIAGNOSTIKA
    >   PNEUSERVIS
    >   GEOMETRIE
    >   VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

LIKVIDACE POJIST. UDÁLOSTÍ
ODTAHOVÁ SLUŽBA
KONTAKT